:: ผลิตภัณฑ์
  » งานพ่นฉนวนโฟม
   (PU Foam)
  » งานพ่นเยื่อกระดาษ
   (cellulose insulation)
  » งานซ่อมรอยรั่วซึม
   (PU Foam Injection)
  » งานซ่อมรอยร้าวด้วยวิธี
   การอัดฉีด (Epoxy -
   Injection And PU Foam)
» งานพ่นสีสะท้อนความร้อน
   (Ceramic Coating)
» งานป้องกันการรั่วซึม
 
  :: ความรู้เบื้องต้นของ     PU FOAM
  » ความหมายของฉนวนกันความร้อน
  » คุณสมบัติของโฟมโพลียูรี เทน
  » ความรู้เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน PU FOAM
  » รู้จักฉนวนป้องกันความร้อน
» คุณสมบัติทางเทคนิคของ PU FOAM
 
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
     
 
  :: ผลิตภัณฑ์ / งานพ่นฉนวนโฟม PU Foam
 
     
     
 
คุณสมบัติ :
 
     
 
  1.ป้องกันความร้อนและเย็น (Most efficient) เนื่องจากมีค่าการนำความร้อน เพียง 0.0198 W/mk ซึ่งมีค่าต่ำมากใกล้เคียงกับสูญญากาศทำให้ P.U.Foam “ไม่สามารถนำความร้อน จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ดังนั้นจึงป้องกันความร้อน / เย็น ได้อย่างดี  
     
  2.ป้องกันการรั่วซึม เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นเซลปิด มีค่าการซึมผ่านของน้ำไม่เกิน 2% จึงทำให้น้ำ,ความชื้นไอน้ำไม่สามารถซึมไปยังส่วนอื่นได้ จึงป้องกันการรั่วซึม  
     
  3.การทนต่อกรด- ด่าง (Acid&BaseResistant) โฟม PU ไม่ละลายในกรด-ด่าง แอลกอฮอล์ น้ำมันเครื่องจึงทำให้สามารถป้องกันการเสียหายจากสารที่กล่าวข้างต้น  
     
  4.การทนไฟ,ไม่ลามไฟ (FireResistant) โฟม PU เป็นฉนวนที่ติดไฟ แต่ไม่ลามไฟ เพราะใส่สารกันไฟไว้ถึง 15% จึงไม่เป็นเชื้อเพลิงเมื่อโดนไฟเผา  
     
  5.ไม่มีสารเจือปน (Non-toxic Irritant) เนื่องจากเป็นฉนวนที่แข็งตัวเป็นก้อน ไม่มีกรด-ด่างหรือตัวทำละลายอย่างอื่นๆ จะมาเปลี่ยนสภาวะจากของแข็งเป็นของเหลวได้ จึงไม่มีสาระคายเคือง หรือสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้เหมือน ใยแก้วและใยหินที่มีโอกาสหลุดร่วงเป็นละอองได้  
     
  6.ป้องกัน มด นก หนู แมลง ให้เข้ามาอยู่อาศัย (Vermin Resistant) ได้มีการปรับปรุงส่วนผสมที่ทำให้มด นก หนู แมลงไม่ชอบ สัตว์เหล่านั้นจึงไม่เข้าไปทำรัง หรือทำลายฉนวนได้  
     
  7.น้ำหนักเบาและแข็งแรง (Light Weight&Strrength) มีน้ำหนักเบา โดยโฟมขนาด 1 เมตร x 1เมตร x 1 นิ้ว จะมีน้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม จึงทำให้ไม่เพิ่มน้ำหนักบนตัวโครงสร้าง หรือฐานรากและยังรับน้ำหนักแรงกดได้ดี  
     
  8.ติดตั้งง่าย (Easy To Install) ในการติดตั้งผนังสำเร็จบุโฟม PU ตัวโฟม สามารถนำมาติดตั้งได้ง่ายดาย เหมือนการติดตั้งไม้อัดหรือแผ่นยิปซั่ม ทั่วไป ขั้นตอนไม่ซับซ้อน  
     
  9.ไม่มีการยุบตัวและสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรม เพราะมีความหนาแน่นถึง 35-50ก.ก/ ลุกบาศก์เมตร มีลักษณะแข็ง ไม่เสื่อมสภาพ จึงทำให้ฉนวนชนิดนี้ทนทานไม่ยุบตัวและสวยงาม  
     
  10.ลดเสียงดัง กั้นเสียง (Noise Inhibiting) เพราะมีโครงหลังคาภายในเซลล์เป็นช่องอากาศเป็นโพรงเรียกว่าAir Gap เป็นจำนวนมาก สามารถลดการพาของเสียง  
     
  11.ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ (CondensationControl) โฟม PUจะเป็นตัวกั้นกลางแยกความร้อนและความเย็นอยู่คนละข้าง จึงทำให้ไม่เกิดการเกาะตัวของไอน้ำ  
     
  12.ประหยัดพลังงาน เนื่องจากสามารถป้องกันการนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อนจากภายนอกถึงผนังและหลังคาได้มากกว่า 90 % ทำให้อุณหภูมิในห้องลดลงจากข้างนอกมากกว่า 20 องศาเซลเซียส อาจไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ แต่ถ้าใช้ก็จะทำให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียพลังงาน สามารถประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า 50 %  
     
  13.มีประสิทธิภาพการใช้งานในอุณหภูมิที่ -70 ถึง 100 องศาเซลเซียส  
     
  14.โฟม PU มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี โดยไม่ต้องบำรุงรักษาแต่อย่างใด (ภายใต้การติดตั้งที่ถูกต้อง)  
 
     
     
     
 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม :
 
   
     
 
  1.สามารถลดความร้อนหรืลดอุณหภูมิ ภายในอาคารลงได้มากกว่า 90% จากการพ่นฉนวนป้องกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือฉนวนกันร้อน  
     
  2.สามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่ากระแสไฟฟ้า ลงได้อย่างมากต่อปี ถ้ามีการติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อนหรือฉนวนป้องกันร้อน  
     
3.ความคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว เมื่อติดตั้งพ่นฉนวนป้องกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือฉนวนป้องกันความร้อน  
     
4.ความคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว เมื่อติดตั้งพ่นฉนวนป้องกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือฉนวนป้องกันความร้อน  
 
     
     
Current Pageid = 6