:: ผลิตภัณฑ์
  » งานพ่นฉนวนโฟม
   (PU Foam)
  » งานพ่นเยื่อกระดาษ
   (cellulose insulation)
  » งานซ่อมรอยรั่วซึม
   (PU Foam Injection)
  » งานซ่อมรอยร้าวด้วยวิธี
   การอัดฉีด (Epoxy -
   Injection And PU Foam)
» งานพ่นสีสะท้อนความร้อน
   (Ceramic Coating)
» งานป้องกันการรั่วซึม
 
  :: ความรู้เบื้องต้นของ     PU FOAM
  » ความหมายของฉนวนกันความร้อน
  » คุณสมบัติของโฟมโพลียูรี เทน
  » ความรู้เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน PU FOAM
  » รู้จักฉนวนป้องกันความร้อน
» คุณสมบัติทางเทคนิคของ PU FOAM
 
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
     
 
  :: ผลิตภัณฑ์ / งานซ่อมรอยรั่วซึมด้วยวิธีการอัดฉีด (PU FOAM INJECTION)
 
     
 
     
 
             บริการทำระบบกันซึม โดยใช้ P.U. Foam แรงดันสูง อัดเข้าไปในเนื้อคอนกรีตที่มีการรั่วซึม หรือตามแนวรอยต่อการเทคอนกรีตที่ต้องทำการซ่อมแซม สำหรับงานเทคอนกรีตโครงสร้างที่ต้องรับน้ำอาทิ เช่น ผนังห้องใต้ดิน กำแพงกันดิน ผนังสระว่ายน้ำ และถังเก็บน้ำ หรือปัญหาคอนกรีตเป็นโพรง (Honeycomb) หรือเกิดรอยรั่วบริเวณรอยต่อการเทคอนกรีต ซึ่ง P.U. Foam เมื่อสัมผัสกับน้ำจะเกิดการขยายตัวได้ถึง 30 เท่า โดยไม่เกิดการหดตัวหลังจากการแข็งตัว เพราะ P.U. Foam จะไม่รวมตัวกับน้ำ และปฏิกิริยาไม่ขึ้นกับความชื้นและความแห้งของผิว จึงทำให้ได้เนื้อโฟมที่แน่นและยืดหยุ่นเพื่อเข้าไปอุดปิดโพรงและช่องว่างในคอนกรีต ทำให้แก้ปัญหาการรั่วซึมได้  
 
     
 
     
     
 
คุณสมบัติ :
 
     
 
   
P.U. Injection
     
  คือ เป็นระบบกันซึม โดยใช้ P.U. Foam แรงดันสูง อัดเข้าไปในเนื้อคอนกรีตที่มีการรั่วซึมหรือตามแนวรอยต่อการเทคอนกรีตที่ต้องทำการซ่อมแซม สำหรับงานเทคอนกรีตโครงสร้างที่ต้องรับน้ำอาทิ เช่น ผนังห้องใต้ดิน กำแพงกันดิน ผนังสระว่ายน้ำ และถังเก็บน้ำ หรือปัญหาคอนกรีตเป็นโพรง (Honeycomb)  
 
 
  หรือเกิดรอยรั่วบริเวณรอยต่อการเทคอนกรีต ซึ่ง P.U. Foam เมื่อสัมผัสกับน้ำจะเกิดการขยายตัวได้ถึง 30 เท่า โดยไม่เกิดการหดตัวหลังจากการแข็งตัว เพราะ P.U.Foam จะไม่รวมตัวกับน้ำ และปฏิกิริยาไม่ขึ้นกับความชื้นและความแห้งของผิว จึงทำให้ได้เนื้อโฟมที่แน่นและยืดหยุ่นเพื่อเข้าไปอุดปิดโพรงและช่องว่างในคอนกรีต ทำให้แก้ปัญหาการรั่วซึมได้  
 
     
 
   
P.U. Foam Injection
ในงานเทคอนกรีตโครงสร้างที่ต้องรับน้ำได้แก่ ผนังห้องใต้ดิน กำแพงกันดิน ผนังสระว่ายน้ำ Tank น้ำเป็นต้น มักพบปัญหาคอนกรีตเป็นโพรง (Honeycomb) หรือเกิดรอยรั่วบริเวณรอยต่อการเทคอนกรีต เมื่อเริ่มใช้งานมักพบปัญหาการรั่วซึม (Leakage)
 
 
  การแก้ปัญหาสามารถใช้วิธีการอัดน้ำยา P.U. Foam เข้าไปในเนื้อคอนกรีตตามบริเวณที่รั่วซึม น้ำยา P.U. Foam เมื่อสัมผัสกับน้ำจะเกิดการขยายเปลี่ยนสภาพเป็น Closed Cell Foam อุดปิดโพรงและช่องว่างในคอนกรีตซึ่งจะช่วยแก้ปัญหารั่วซึมได้  
 
     
     
 
  ประโยชน์ของ P.U. Injection:
 
   
     
 
  1.ไม่มีความเสี่ยงจาการแข็งตัวในเครื่อง Injection
2.ลักษณะคล้ายยางที่มียืดหยุ่นเล็กน้อย
3.สามารถเข้าถึงรอยแตกร้าวขนาดเล็กมากได้
4.ขยายตัวได้มาสุดถึง 30 เท่า
  5.สามารถอุดรอยแตกร้าว ขนาดเล็กมากได้
6.ยึดเกาะกับผิวชื้นได้อย่างดี
7.ไม่มีการหดตัวใช้งานโดยเครื่องฉีดแรงดันสูง
 
 
     
     
Current Pageid = 8